+48 668 349 141

Polityka prywatności

[PL] Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych przekazanych
przez mnie w tym formularzu w celu informowania mnie o usługach
za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub SMS-a.
Zgoda może zostać w dowolnym momencie odwołana.

Administratorem podanych danych jest Nanowo sp. z o.o. z siedzibą we Wroclawiu
pod adresem ul. Grabiszyńska 241E, 53-234 .
Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty
na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Nanowo (art. 6(1) lit f RODO) przejawiającego się w odpowiedzi
na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie.

------------------------------------------------------------------------------------------

[ENG] I consent to the processing and sharing of personal data,
provided by me in this form to inform me about services by email, phone or text message.
Consent may be revoked at any time.

The administrator of the data provided is Nanowo sp.z o.o. in Wroclaw
on the street Grabishinskaya 241E, 53-234.
Personal data will be processed for contact purposes and to submit proposals.
based on the legitimate interest of Nanowo (art. 6 (1) lit f RODO), which appears in response
to the question asked through the contact form.

-------------------------------------------------- ----------------------------------------